Bild
Datum Spiel Team 1 Team 2 Ergebnis Ansehen
28.08.2013 gameicon DIMAGA elfi 1:2 Icon
17.06.2013 gameicon TaeJa ToD 2:0 Icon
05.04.2014 gameicon puCK Oz 1:2 Icon
04.01.2014 gameicon Bly BabyKnight 0:2 Icon
23.08.2014 gameicon YoDa MMA 1:2 Icon
22.05.2014 gameicon NewRoSoft Millenium 5:2 Icon
02.11.2014 gameicon Zest Life 2:3 Icon
05.05.2013 gameicon Adelscott BlinG 1:2 Icon
22.07.2013 gameicon Adonminus TrOn 2:0 Icon
15.01.2014 gameicon Socke Snute 1:2 Icon
19.10.2013 gameicon Kas Welmu 1:2 Icon
06.08.2015 gameicon HeRoMaRinE Happy 0:2 Icon
14.11.2015 gameicon TY ByuN 4:3 Icon
02.11.2013 gameicon MajOr desRow 2:0 Icon
07.03.2014 gameicon Socke HyuN 0:2 Icon
01.12.2013 gameicon DongRaeGu Hack 3:0 Icon
23.07.2014 gameicon JYP Oz 2:0 Icon
27.04.2014 gameicon INnoVation Life 1:2 Icon
31.08.2014 gameicon Life Zest 1:3 Icon
29.06.2013 gameicon San Noname 2:0 Icon
Aktuelle Sortierreihenfolge: ordericon